Bylaug og grundejerforeningers anvendelses muligheder af Landsbylivet

Landsbylivet er til for landsbyernes bylaug og grundejerforeninger. Vi har derfor lavet en række værktøjer, som man kan benytte helt frit som bylaug eller grundejerforening.

Målet er med disse værktøjer at hjælpe jeres organisation med kommunikationen ud til medlemmer og andre interesseret i nær området.

På side har kan du læse om de værktøjer der tilbydes, som bla. omhandler "egne landsbykalender", "egne landsbynyheder", "udsendelse af besked" til medlemmers og interesserets mobil - kræver at man har installeret app'en "landsbylivet" - mulighed for en simpel hjemmeside m.m.

Skriv en mail til os på kontakt@landsbylivet.dk og så hjælpe vi jer i gang og opretter jeres forening i den relevante landsby.

Administrer bylaug eller grundejerforeninger

Som bylaug eller grundejerforeninger kan man få oprettet sin organisation på "Landsbylivet" og blive tilknyttet den relevante landsby.

Dette åbner op for at benytte alle de værktøjer som "Landsbylivet" tilbyder både på Internet platformen men også på mobile app'en - "Landsbylivet".

Der tilknyttes de profiler som skal administerer organisation.

Visning på landsbysiden

Ved at logge på som bylaug eller grundejerforening, vil man skrive en tekst, som fortæller om organisationen. Man vil kunne oprette de relevante kontakt oplysninger m.m. til bylauger eller grundejerforeningen.

Disse vil blive vist på landsbysiden med de oplysninger man har lagt ind på sin organisationen.

Administrer landsbysiden

Alle landsbyer har deres egen side som kan findes på landsbysiden. Hvis et medlem af et bylaug eller en grundejerforening ønsker at være "landsbyredaktør", får personen mulighed for at oprette tekster omkring landsbyen, samt lægge billeder op af landsbyen.

Der kan lave historiske afsnit med tilknyttet historiske billeder og der kan oprettes info bokse om landsbyen.

Lokale nyheder

Som bylaug eller grundejerforeninger kan man oprette nyheder. Afhængig har hvem man vælger som modtager af nyheden, blive den vist foreskellige steder.

Nyheder der vedrører alle vises på Nyhedssiden.

Nyheder som kun er relevant for landsbyen vises på landsbysiden under nyheder

Nyheder der kun er relevant for medlemmer af bylaug eller grundejerforeninger vises kun på hjemmesiden.

Egen kalender

Som bylaug eller grundejerforeninger får man sine egen kalender som man kan oprette aktiviter i. De aktiviteter der oprette i forbindelse med en organisation vises foreskellige steder afhængig har hvem aktiviteten er relevant for.

Aktiviteter der vedrører alle vil blive vist under i menu punktet Det sker.

Aktiviteter som kun er relevant for landsbyen vises på landsbysiden under "Det sker".

Aktiviteter der kun er relevant for medlemmer af bylaug eller grundejerforeninger vises kun på hjemmesiden.

Nem og simpel hjemmeside

Som bylaug eller grundejerforeninger har man mulighed for at benytte den hjemmeside løsning som Landsbylivet tilbyder gratis. Hjemmesiden bliver automatisk sat op og de tekster, informationer, nyheder, billeder, aktiviteter m.m. som er tilknyttet organisationen, benyttes til at opbygge hjemmesiden.

Hjemmesiden vil bestå af 5 menu punkter: Forsiden, Nyheder, Kalender, Historie og Kontakt os. Der vil være mulighed for at lave små tilpasninger til hjemmesiden.

Man kan finde et eksempel på en hjemmeside her - Kattingelandsby

Find landsbyens kalender og nyheder på mobil app'en

Som bylaug eller grundejerforeninger kan man tilbyde alle sine medlemmer at installer mobil app'en "Landsbylivet". Når man starter app'en vælger man de eller den landsby man vil se aktiviteter og nyheder fra.

På hver landsby kan man yderligere vælge hvilket byalug eller hvilken grundejerforening man er medlem af. Under hver organisation kan man så til sidst vælge hvilket aktuelle emner man ønsker at modtage beskeder fra når der er nyt om det pågældende emner.

Besked udsendelse til interesseret i landsbyen via mobile app

Som bylaug eller grundejerforeninger kan man oprette aktuelle emner i sin organisation. Medlemmer og borgerer få så mulighed for at tilmelde sig disse emner via mobile app'en "Landsbylivet".

Når organisationen har nyt om de aktuelle emner kan man sende en besked ud til alle dem, som har tilmeldt sig emnet. De vil modtag en notifikation på sine mobil.

Samarbejde på tværs af landsbyerne.

Platform selv giver landsbyerne mulighed for at kontakte hinanden og starte et samarbejde på tværs af landsbyerne.

Man kan finde opdateret kontakt information til bylaug og grundejerforeninger under menuen Landsbyer på de enkelte fora i hver kommune hvor platform er tilgængelig.

Først skal man kontakt Landsbylivet via denne email:

"kontakt@landsbylivet.dk"

Skriv en e-mail til os om hvilken landsby (med postnr) og hvilke bylaug eller grundejerforening det drejer sig om. Skriv også e-mail på de personer som skal tilknyttes organisation og som skal administrerer den.

Vi vil herefter oprette bylaug eller grundejerforeningen og kontakte jer. De personer som skal adminisrerer organistionen, skal oprette en profil på Landsbylivet for at kunne logge på.

Bylaug eller grundejerforeningen kan også vælge at blive "Redaktør på landsbysiden". Så gives der også adgang til at skrive tekster om sin landsby og lægge billeder på, som vil blive vist på landsbysiden.

Disse tekster og billeder vil også blive brugt på den gratis hjemmeside. Hjemmeside genereres nemlig på baggrund af indholdet på landsbysiden samt af de nyheder, aktiviteter og kontakt information som bylaug eller grundejerforeningen har opgivet.

Hjemmesiden vil være tilgengængelig via en adresse-url som oplyses når man administrerer bylaug eller grundejerforeningen. Man skal oprette et domain som f.eks "www.voreslandsby.dk" via en domain udbyder og derefter sætte domainet op, igen via domain udbyder, så det pege på den url-adresse som jeres organistionen af fået.

Så er du klar.
Skriv en mail til Landsbylivet.


Log ind